Utgivningar för kör

15 utgivningar med sånger och visor för körer

10 folkvisor för blandad kör 1907
Där växte upp en lilja, Och jungfrun hon går i dansen, Ramunder, Vallkulla, Skeppet seglar uppå böljan blå, Hafsfrun, Sjömansvisa, Jag är en unger sjöman, Nu måste jag resa, En sjöman älskar havets våg

5 folkvisor 1907
När solen tänder sina strålar, O du min flicka lilla, Hafvet det liknar så lifligt en spegel, Ned i mörka mullen, De två systrarna

5 folkvisor ur Österbottniskt bondbröllop 1908
Lyckönskan, Dryckesvisa, O, flicka lilla du är så långt ifrån mig, Vinden drar, Det kommer en skål

4 folkvisor för kvinnokör 1908
Hedvigsvisan, Där sitter en fågel, Ensam, Skärgårdsflickan

12 svenska folkvisor 1910
Ack hör ni sjömänner, Alltjämt förgäves på blomsterstigen, Där sitter en fogel, Edvins visa, Ensam, En vacker sommermorgen, En älskelig vän, Kom flicka lilla, Och jungfrun hon gångar sig, Ungersven han sade, Varthän skall jag mig gånga,Vid Lindas klippa

6 svenska folkvisor 1911
Hafvet det liknar så lifligt en spegel, Och skeppet ligger på redden klar, Lilla vännen är ifrån mig faran, Jag gick mig ut en afton, Det var en vacker sommarkväll, Vår kapten som på halvdäck står

13 svenska folkvisor 1913
De herdar och herdinnor, Stjärnor små uppå himlen blå, Krist give den dagen snart vore förhand, Sent om en afton, Vid björkens fot, En sjöman är så litet estimerad, Konung Magnus, Jag ser uppå dina ögon, Och vi ska’ rida, Inte sku jag ha friat, Gossen han är lessen, Sommarmarsch, Slumrande toner

7 sånger ur Bröllopssvit af Alexander Slotte 1917
Gästerna samlas (Sol över backen), Brudefärden (Fjärran som en sagosyn), Vigseln, Rosan, Skymningsdansen, Men liljorna de växa upp om våren, Slutmarsch (Nu är det tredje dag)

Tolv folkvisor 1925
Majvisa, Magdalena, Och jungfrun gick på ängen grön, Vallpigan, Soldaten kom ifrån kriget hem, Gossarna vackra, vackra, Och bonden han körde till furuskog, Tretton brev jag till min vän har skrivit, Sorgens dag, Men mullen är mig trogen, Morgonen ljusnar, Väven dunkar

Fjorton folkvisor 1930
Näcken, När jag ser solen i öster blänka, En sjöman promenerar, Kärleksvisa, Sjömansvisa, Visa (Med ängslan, sorg och stort besvär), Vallvisa, Mellberg-visan, Dansvisa (Kom, I gossar, kom, kom!), Den första gång jag dina ögon skådade, Hjärtat klappar i mitt bröst, En höstvisa, Skeppet seglar till Köpenhamn

17 folkvisor 1949
Där växte upp en lilja, Liten Karin, Olav Adelin, Jag skapad var, Bröllopsvisa, Nu gulnar fält, I lunden gröna, Drickom nu gladeligen, Du har sörjit nu igen, Morgonen ljusnar, Magdalena, Och bonden han körde,Tretton brev, Sorgens dag, Men mullen är mig trogen

18 folkvisor 1956
Sankt Staffans visa, Konungabarne, Vallvisa, Går jag mig i dal’n, Jag gick mig ut en aftonstund, En höstvisa, Kväll vid myren, Sjömansvisa, Liten humoresk, Danslek, Och minns du vad du lovade, Det var en gång, Hjärtat klappar i mitt bröst, Vallvisa, Dansvisa, Som daggstänk skall det glimma, Dansa nu med vännen din, Den ensamma

15 folkvisor 1968
Bröllopsvisa, Du har sörjit nu igen, Ensam går jag här och vankar, Goder afton, Gosse ta mej, I herdar, vaken Jag gick mig ut en afton, Liten Karin, Magdalena, Morgonen ljusnar, Och flickornas kärlek, Olar Adelin, Om alla de berg, Skåala, Tretton brev

123 folkvisor från Svenskfinland
Ack himmel, när skall jag väl förvänta den dagen (M. Wegelius), Ack himmel, när skall jag väl förvänta den dagen ( K. Ekman), Ack hur sorgligt det månd’ vara, Ack hör ni sjömänner, Aj si på sjöman snäller, Alltjämt förgäves, Ant’ han dansa med mej, Bas och violin, Dagen lider och solen skrider, De herdar och herdinnor, Det bodde en fiskare, Det gingo två flickor, Det kommer en skål, Det stod en jungfru, Det var en vacker sommarkväll, Det var där två skalkar, Det var en gång ett älskande par, Du är så vacker för mina ögon, Du är min enda brutna ros, Där sitter en duva, Där sitter en fågel, Där växte ett tråd, Där växte upp en lilja uti dalen, Edvin går där borta, En ros jag dig sänder, En sjöman älskar, En sjöman är så lite estimerad, En vacker vän, En älskelig vän, En vacker sommarmorgon, Ett brev i kärlekslängtan, Fjärran som m sagosyn, Förgäves uppå stigen (Åland), Förgäves uppå stigen (Nyland), God dag min sköna flicka, Gossen han är ledsen, Havet det liknar, Hon gick till söndagsdansen, Hör du nu becki båtsman, I min ungdom det roar mig att sjunga (O. Andersson), I min ungdom det roar mig att sjunga (K. Ekman), I Norden utväljes, Inte sku’ jag ha friat, Jag gick mig ut en afton, Jag gick mig ut en aftonstund, Jag gick mig ut i ringen vida, Jag kan ej komma, Jag ser uppå dina ögon (K. Ekman), Jag ser uppå dina ögon (O. Andersson), Jag står i tusen tankar, Jag är en unger sjöman, Jag är ensam, Jag är född på den gamla Englands kust, Jag önskar av hjärtat, Jungfrun gångar sig sakta ned, Jungfrun träder fram, Kom flicka lilla i lunden gröna, Krist give den dagen, Lilla socker uti norden, Lilla vännen är ifrån mig faran, Med våta ögon ser jag, Min lilla vän, Ned i mörka mullen, Nu haver jag kommit en så långer väg, Nu dansar jag med lilla vännen min, Nu drickom goda vänner skål gutår, Nu måste jag resa, Nunnan, Nu vi gratulera er, Nu är det tredje dagen, När jag tjänade bondedräng, När jag var hemma, När solen tänder sina strålar, Och glädjen den dansar, Och hör du min linde, Och jungfrunen och ungersven, Och jungfrun hon gångar sig i rosenlund, Och jungfrun hon går i dansen, Och nu så dricka vi, Och riddaren han gångar sig, Och skeppet ligger på redden klar, Och ungersven han gångar sig, Och vi ska rida efter honom, O, tysta ensamhet, O, du min flicka lilla, O, flicka lilla, du är så långt, Pensarn, Prosten har sagt sitt amen, På dig har jag tänkt, Ramunder, Ren sommaren flytt, Se godafton och godkväll (M. Wegelius), Se godafton och godkväll (O. Andersson), Sent om aftonen, Se nu skiner solen, Skeppet seglar, Sköna jungfrun hon satte sig i buren och grät, Skön Anna, Slumrande toner, Sol över backen, Staffan var en stalledräng, Stjärnor små, Säg min vallmoblomma, Sven Svana, Tvenne skälmar de höllo råd, Två systrar, Ungersven han sade, Vackra jungfru, lilla vensko, Valkulla, Var afton jag till sängs, Var har du varit så länge, Varthän skall jag mig nu gånga, Var är vägens mål, Vid björkens fot, Vid Lindas klippa, Vinden drar, Vitaste väv, Vår kapten som på halvdäck står, Vänliga aftonvind, Väntat haver jag, Å tvenne skalkar, Över bygden skiner sol

Enskilda körsatser
Hej säj, Alfred Anderssén
Jag gick mig ut en sommarkväll, Alfred Anderssén
Som solen uppå himmelen står, Alfred Anderssén
Sommarmarsch, Otto Andersson, Ernst V. Knape (text)
Slumrande toner, Otto Andersson, A. Slotte (text)
Vörå vaggsång, Gertrud Ollus (bearb.)
Näcken, Selim Palmgren (bearb.)
In slapp jag och var så glader äcken, Sigurd Snåre (arr.)
Jag är en symamsell, Sigurd Snåre (arr.)
Tung vägen till mullen är Sigurd Snåre (bearb.)
Ungersven han red sig åt grönskande lund, Sigurd Snåre (arr.)
Om alla de berg vor' av rödaste guld, Sulo Salonen (arr.)
Herr Peders sjöresa, Selim Segerstam (bearb.)
När sjömannen stiger i land, Selim Segerstam
Ack himmel, när skall jag väl förvänta, Martin Wegelius (arr.)