Sånger för en röst

Sånger och visor från svenskfinland

VISOR från Svenskfinland
I. Plocka vill jag skogsviol Otto Andersson/A. Slotte
II. Visa i främmande land Otto Andersson/A. Slotte
III. I vårens skära drag Otto Andersson/A. Slotte
IV. Jungfrun gick i västanlid Mic von Weymarn/ A. Slotte
V. Byttan Mic von Weymarn/ A. Slotte
VI. Kväll vid myren A. Anderssén/ Ernst V. Knape
VII. Dansvisa A. Anderssén/ Ernst V. Knape
VIII. En höstvisa A. Anderssén/ Ernst V. Knape
IX. Hör du havets stämma A. Anderssén/ Joel Rundt
X. Skämtardagen Mic von Weymarn/ A. Slotte
X.: Följ med mig, kära A. Anderssén/ A. Slotte
XII. Brudens visa A. Anderssén/ A. Slotte
XIII. Prinsessa av solsken JA Lybäck/ Ernst V. Knape
XIV. Ty lysa de stjärnor A. Anderssén/ A. Slotte
XV. Morgonvisa A. Anderssén/ Jonatan Reuter
XVI. Elden den brinner A. Anderssén/ A. Slotte
XVII. Min vallmoblomma A. Anderssén/ A. Slotte
XVIII. De gamlas menuett A. Anderssén/ A. Slotte
XIX. Jag saknar dig Selim Segerstam/ Giri Granlund

FOLKVISOR från Svenskfinland
I. Vallkulla Martin Wegelius
II. Hör du nu becki´ båtsman Martin Wegelius
III. Soldatvisa Martin Wegelius
IV. Och inte var jag liten/Sköna jungfru Karl Flodin
V. Signa lilla Karl Ekman
VI. En herrdag Karl Ekman
VII. Näcken Greta Stenbäck
VIII. Barnen på kyrkogården/Vaggvisa Greta Stenbäck
IX. Om alla de berg Otto Andersson
X. Fröken Adelin Otto Andersson
X. Österbottnisk loftesvisa Otto Andersson
XII. Jungfrun går ut att lusta sig Greta Stenbäck-Dahlström
XIII. Men om jag utav ängslan dör Karl Ekman
XIV. Ned i mörka mullen A. Anderssén
XV. En älskelig vän A. Anderssén
XVI. Sven Svaneson Selim Segerstam
XVII. Där sitter en fågel på liljonakvist Selim Segerstam
XVIII. Sven i rosengård Selim Segerstam
XIX. Hav tack, du vackra flicka Selim Segerstam
Sånger från Österbottniskt bondbröllop
Anders visor Otto Andersson
Gummans visa/Lyckönskiningar Otto Andersson
Tre visor Otto Andersson
Fyra dryckesvisor Otto Andersson

Sånger från Österbottniskt bondbröllop
Anders visor Otto Andersson
Gummans visa/Lyckönskiningar Otto Andersson
Tre visor Otto Andersson
Fyra dryckesvisor Otto Andersson