Vishäften

- folkmusikutgåvor
 • 20 sånglekar 1908
 • Brage visbok I 1908
 • Brage visbok II 1912
 • Toner från stugor och stigar 1912, Dikter till folkmelodier av A. Slotte, E.V. Knape, J. Reuter
 • Åländska dansmelodier 1908 Praktiskt arbetade för allmoge stråkork. av V. Novacek 
 • 16 duetter för 2 violiner ur Österbottninskt bondbröllop, arr. V. Novacek
 • Svenska folkmelodier lätt arrangerade för två violiner av V. Novacek
 • Not och thur bok för Anders Lund 1914 Gamla melodier i handskrift
 • Brage album för orgelharmonium 1925
 • Finlandssvenska folkmelodier 1956 Arr. för tre violiner av John Rosas
 • 10 ringdanser Upptecknade och lätt arrangerade för piano av Otto Andersson
 • Visor och folkvisor från Svenskfinland I För violin och piano, arr. Olle Edgren
 • Visor och folkvisor från Svenskfinland II För violin och piano, arr. Olle Edgren
 • Visor och folkvisor från Svenskfinland III För violin och piano, arr. Olle Edgren
 • Visor och folkvisor från Svenskfinland IV För violin och piano, arr. Olle Edgren