Verksamhet

 

Folkdräktsvädring

7.8.2022 ordnades en folkdräktsvädring i Esplanadparken i Helsingfors.Läs mera »

Utställning FOLKDRÄKT

FOLKDRÄKT hundra år av organiserat dräktarbete sata vuotta järjestelmällistä kansallispukutyötä 1922 ~ 2022Läs mera »

Dräktbyråns höst / Pukutoimiston syksy

Dräktbyrån är öppen tisdagar och torsdagar 9-12, 13-16. Fr.o.m september även måndagar 13-18.Läs mera »

Praktikant på dräktmuseet

Sommarpraktikanten Henrietta Lindgren har nu påbörjat sitt arbete på Brages dräktmuseum med stöd av Svenska kulturfondens stipendium för lokalhistorisk praktik. Läs mera »

Brages dräktmuseum fyller 100 år

Föreningen Brage dräktmuseum grundades 1921, så i år firar vi 100 års jubileum. Läs mera »