Folkdans och lek

Dans, sång och lek för barn 2-10 år. Torsdagar, start 24.9Läs mera »

Fullt med folk 25-26.9 INHIBERAT

Workshop för barn och unga med ett par års spelerfarenhet på stråkinstrument och dragspel.Läs mera »

ÖVNINGAR OCH KONSERTER INHIBERADE

Som alla andra organisationer drabbbas Brage hårt av alla de begränsningar som nu råder i Finland. Det betyder att alla regelbundna övningar och träffar som normalt hålls varje vecka på Brage är inställda tills vidare.Läs mera »

Lekkursen

Årets lekkurs för barn i åldern 4 till 8 år hade 32 barn på kursen. Kursen leddes av Jenina Nyström, Emma Småros, Nathalie Nyström och Cecilia Sved. Anders Backman var spelman.Läs mera »

Temaår

Brages temaår är i år Folktro och mytologiLäs mera »