Visar samling: C-samling, Yngvar Heikels bilder 141 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
C052 Fälltäcke Fälltäcke från Replot, hos lärar Skägg, Öster Hankmo, Kvevlax.
C10 Åboländska dräkter Från dräktuppvisningens repetition 3.7.1926: Åboland.
C100 Täcken Täcken hos Sandbergs, Jeppo.
C105 Dräktutställning Från Brages dräktutställning i H:fors april 1928, fr. dräktraden.
C109 Pyttis Pyttis kvinno o. mansdräkt.
C111 Närpes mansdräkter Närpes mansdräkter 20/5 1928.
C114 Tjöckflickor Tjöck-flickor med öramössor och högtidsdräkt. Fotograferat 1928.
C115 Lappfjärd-Tjöck kvinnodräkter Tjöck-flickor med duk och tröja. Dräkterna är ursprungligen så kallade kyrkdräkter som även användes på stadsresor och då man gick runt i byn. Fotograferat 1928.
C117 Handskar Svarta stickade vantar, Låhlby, Lappfjärd. Kommentar: Vantana är virkade.
C118 Täcken Fälltäcke och vepa hos ? , Låhlby, Lappfjärd.
C120 Yllesjal Yllesjal hos fm Hummelgård, Tjöck.
C121 Diverse persedlar Diverse persedlar hos Norrbo, Norrback, Pörtom.
C122 Ylleschalar Två svartbottn. ylleschalar hos Englund, Ribacka, Pörtom.
C123 Gördel, tömmar & vantar Gördel, tömmar o. vantar hos Greta Lisa Smått, Österibyn, Pörtom.
C124 Gördel, tobakspung, vante, mössa, strumpa Gördel, tobakspung, vante, mössa, strumpa hos Ek, Sidbäck, Pörtom.
C126 Täcken Fyra "tapittäcken" hos Isak Sten Velkmoss, Pörtom.
C127 Kattun & tröjor Liv, tröja, gördel o. tömmar hos Brännback, Pörtom. Fotograferat i juni 1928.
C129 Sångare på estraden Sångarna på estraden, övn., sångfesten i Tjöck 1/7 1928.
C130 Gruppbild Sångarna vila bland publiken, sångfesten i Tjöck 1/7 28 (1 plåt förstördes).
C131a K.F.G & Brages danslag K.F.G. s o. Brages danslag på Tryvandshöjden, Voxenkollen, Oslo
C131b K.F.G & Brages danslag Svartvit gruppbild från samma ställe som C131a.
C132 K.F.G & Brages danslag i Oslo K.F.G. s o. Brages danslag vid Haakonshallen, Oslo
C133a Vosselaget, gruppbild Vosselaget på Möhlenpris, Bergen.
C133b Vosselaget Vosselaget på Möhlenpris, Bergen.
C133c Vosselaget Svartvit gruppbild, från samma ställe som C133a.
C134 Täcke Stortäcke hos Viktor Hemgård, Murik, Nedervetil.
C138 Täcke Fälltäcke hos Johan Edi Lassfolk, Purmo, vävt 1909 (överexp.)
C141a Fälltäcken Fälltäcken hos Vendla Maria Falur, Styris, Paksalgränd, Malax.
C142 Brages sångkör Brages sångkör i Brunnsparken vid vårfesten 25.5.1930.
C145 "Stickatröj" "Stickatröj" tillhörig Maria Ekström, kyrkbyn, Korsnäs.
C146 "Stickatröj" "Stickatröj" tillhörig Maria Ekström, kyrkbyn, Korsnäs.
C147 Hängslen "Stortofsahängslor" hos postfröken Elli Linni, kyrkbyn, Korsnäs (bälte), samma motiv som C148.
C151a Styckemössa Blåbottn. styckomössa hos Beata Rusk, kyrkbyn, Korsnäs (ngt. överexpon.)
C151b Styckemössa Blåbottn. styckomössa hos Beata Rusk, kyrkbyn, Korsnäs.
C153 Hucklen 8 hu'klän (hucklen) hos Maria Rosenlund, kyrkbyn, Korsnäs.
C154a Livstycke Kvinnfolklivstycke hos Beata Rusk, kyrkbyn, Korsnäs.
C154b Livstycke Kvinnfolklivstycke hos Beata Rusk, kyrkbyn, Korsnäs.
C155 Tröja Rutig kvinnotröja (mekko) hos Maria Ekström, kyrkbyn, Korsnäs.
C156 Stickad vante Stickad vante hos Greta Stina Rein, kyrkbyn Korsnäs.
C159 Diverse hantverk Brutömar, flaskbärren?, 2 barnmössor o. slädtäcke hos Hilda (Nisper?) Hagberg, kyrkbyn, Korsnäs.
C17 Borgå kvinnodräkter Borgå kvinnodräkter, foto Malm 29.5.1926.
C19 Helsinge kvinnodräkter Helsinge kvinnodräkter, foto Malm 29.5.1926.
C2 Arbetets vänner på sångfest Grupp av Arb. Vänner i Lovisa vid sångfesten i Pernå 6.6.1926.
C201 Rya Rya LGK 1807.
C202a Man Man i profil.
C202b Man Man i profil.
C203 Människor på klippa
C204 Människor vid klippa
C205a Villa Dala Familjen Heikels sommarställe sedan 1879. Fotograferat i augusti 1929 före huset rivdes och förflyttades.
C205b Villa Dala Familjen Heikels sommarställe sedan 1879. Fotograferat i augusti 1929 före huset rivdes och förflyttades.
C206 Interiör Interiör, eventuellt från Villa Dala (se C205).
C208 Kvinnor i Närpes folkdräkt
C209 Kvinnor i Ingå folkdräkt
C210a Kvinnor i Västanfjärddräkt
C210b Kvinnor i Västanfjärddräkt
C211 Kvinna i Pargasdräkt
C212 Kvinnor i Korsholmdräkt Kvinnor i Korsholmdräkt. Eventuellt t.h. Sundom, i mitten folkdräkt från Norra Korsholms folkdanslag 1930-talet, t.h. mörka Korsholm.
C213a Kvinnor i Jomaladräkt
C214a Kvinnor i Getadräkt
C214b Kvinnor i Getadräkt
C215 Kvinna i Saltvikdräkt
C22 Kyrkslätt kvinnodräkter Kyrkslätt kvinnodräkter, foto Kyrkslätt 20.6.1926.
C23 Sjundeå kvinnodräkter Sjundeå kvinnodräkter, foto Kyrkslätt 20.6.1926.
C24a Lojo kvinnodräkter Lojo kvinnodräkter foto Kyrkslätt 20.6.1926.
C24b Lojo kvinnodräkter Lojo kvinnodräkter foto Kyrkslätt 20.6.1926.
C25 Lojo mansdräkter Lojo mansdräkter, foto Kyrkslätt 20.6.1926.
C28a Dragsfjärds mansdräkter Dragsfjärds mansdräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C28b Dragsfjärds mansdräkter Dragsfjärds mansdräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C29a Dragsfjärd kvinnodräkter Dragsfjärds kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C29b Dragsfärd kvinnodräkter Dragsfjärds kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C30a Hitis kvinnodräkter Hitis kvinnodräkter foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C30b Hitis kvinnodräkter Hitis kvinnodräkter foto Åbo 1 o 4.7.26
C32 Sund kvinnodräkter Sund kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C33a Sund kvinnodräkter Sund kvinnodräkte,r foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C33b Geta mansdräkt Geta mansdräkt, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C34a Lappfjärd & Tjöck kvinnodräkter Lappfjärd-Tjöck mans. o. kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C34b Lappfjärd & Tjöck mans- och kvinnodräkter Lappfjärd-Tjöck mans. o. kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C35a Pörtom kvinnodräkter Pörtom kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C35b Pörtom kvinnodräkter Pörtom kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C36a Replot kvinnodräkter Replot kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C36b Replot kvinnodräkter Replot kvinnodräkter, foto Åbo 1 o 4.7.1926.
C37a Maxmo kvinnodräkter Maxmo kvinnodräkter, foto Maxmo 6.9.1926.
C37b Maxmo kvinnodräkter Maxmo kvinnodräkter, foto Maxmo 6.9.1926.
C38a Oravais kvinnodräkter Oravais kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C38b Oravais kvinnodräkter Oravais kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C39 Jeppo kvinnodräkter Jeppo kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C40a Nykarleby kvinnodräkter Nykarleby kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C40b Nykarleby kvinnodräkter Nykarleby kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C41a Pedersöre kvinnodräkter Pedersöre kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C41b Pedersöre kvinnodräkter Pedersöre kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C42a Larsmo kvinnodräkter Larsmo kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C42b Larsmo kvinnodräkter Larsmo kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C43a Gamlakarleby, Öjan kvinnodräkter Gamlakarleby Öjan kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C43b Gamlakarleby, Öjan kvinnodräkter Gamlakarleby Öjan kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C44b Gamlakarleby kvinnodräkter Gamlakarleby kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C46a Oravais mansdräkter
C46b Nedervetil kvinnodräkter Nedervetil kvinnodräkter, foto Åbo 1-4.9.1926.
C46b Oravais herrdräkter
C47b Bergö kvinnodräkter
C48 Esbo & Hitis mansdräkter