1387 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Народная одежда мордвы Historia om mordviniska folkdräkter.1973
Brage 100 år Föreningen Brages hundraåriga historia.2006
Dansen för åskådare Studie om folkdans i Finland på 1800-talet2012
Svensk-Finlands bygdedräkter Folkdräktshistoria i Svenskfinland.1957
En bakgrund till Svensk-Finlands textilarkiv. Magisteravhandling om hemslöjdsinsamling i Finlands svenskbygder och hur Finlands svenska Marthaförbund arbetade med hemslöjdsinsamlingarna omkring 1900-1939.14.11.2012
Åländsk odling 1990 Museibyråns årsbok, Åländsk Odling 1990.1992
I Östra Finland. Itä Suomesta. Bygdekulturen i Östra Finland1885
Suomalaisia Kansan-pukuja : Finska folkdräkter Tidskrift om finska folkdräkter.1863
Hungarian Peasant Costumes Historia om ungerska allmogedräkter.1969
Satakuntalaisia kansallispukuja Historia om folkdräkter i Satakunta.1985
TIETOVAKKA 4 Folkdräktshistoria och hur folkdräkter används i Finland.1987
Brages Dräktmuseum. Katalog av Yngvar Heikel Yngvar Heikels katalog med bilder på dräkterna i Brages Dräktmuseum.2018
På forskningsresor i svenskbygden Yngvar Heikels forskningsresor i svenskbygden i på 1920-talet. Utgiven till Föreningen Brages 80-årsjubileum.1986
Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten Studie om brudgåvor i Finland och Estland.1971
Die Volkstrachten in den Ostseeprovinzen und in Setukesien Folkdräktshistoria hos setukeserna.1909
Svensk-Finlands bygdedräkter Häfte 1: Östra Nyland Folkdräkter i Östra Nyland.1952
Svensk-Finlands bygdedräkter Häfte 2: Mellersta Nyland och delar av Västra Nyland Folkdräkter i Mellersta Nyland och delar av Västra Nyland.1955
Svensk-Finlands bygdedräkter Häfte 3: Västra delen av Västra Nyland Folkdräkter i Västra Nyland.1957
Svensk-Finlands bygdedräkter Häfte 4-5: Åboland Folkdräkter i Åboland.1961
Svensk-Finlands bygdedräkter Häfte 6-7: Åland Folkdräkter på Åland.1966
Svensk-Finlands bygdedräkter Häfte 8: Sydliga Österbotten Folkdräkter i Södra Österbotten.1956
Svensk-Finlands bygdedräkter Häfte 11: Pedersöre-Nykarleby-trakten Folkdräkter i Pedersöre - Nykarleby trakten.1986
Svensk-Finlands bygdedräkter Häfte 12: Karleby, Öja, Nedervetil, Terjärv, Kronoby Folkdräkter i Karleby, Öja, Nedervetil, Terjärv, Kronoby.1978
Kansallispuku Folkdräktshistoria i Finland.2011
Kustsvenskarnas dräktskick i Estland Historia om kustsvenskarnas dräktskick i Estland.2014
Az Esterházy-kincstár textíliái Konstföremål från Esterházy-skattkammaren i Frakno: i samlingen av Museum of Applied Arts.2010
De åländska folkdräkterna Åländska folkdräkter1997
Kvinnliga modedräkter i Vasa 1750-1870 - undersökning av artefakter för lärande i slöjd Studie om kvinnlig modehistoria i Vasa 1750-1870.2008
I den folkliga modedräktens fotspår Studie om bondekvinnors modehistoria i Gamlakarleby socken 1740-18002018
Eesti rahvarõivad Samling av tre böcker om estniska folkdräkter.1981
Kalevala koru Historia om smycken i Finland.1967
Kansallispukuja (röd häfte) Bildhäfte med folkdräkter i Finland.1982
Kansallispuku kuvasto Bilderbok med bilder av folkdräkter från Finland.1987
Kansallispukuja kuvina Bilderbok med bilder av folkdräkter från Finland.1987
Kansallispukuja (svart häfte) Bildhäfte med folkdräkter i Finland.
Suomalaisia kansallispukuja värityskirja Bilderbok med folkdräkter från olika kommuner i Finland. I boken kan man färga bilderna. Boken är baserad på Kansallispukuja från 1957 (E492KAU.1).2011
Kansallispukuja Bilderbok med folkdräkter från olika kommuner i Finland.1957
Raudun kansanpuvut ja naisten käsityöt Studie om kvinnliga folkdräkter i Rautu, Karelen.1965
Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut Folkdräkternas historia och betydelse för finländsk kultur.1985
Eesti sõled Estniska fornsmycken.1986
Runö. Folklivet i ett gammalsvenskt samhälle Historia om Runö och vardagslivet på ön.1924
Puku Suomessa 1750-1900 Finländsk folkdräktshistoria 1750-1900.1996
Lopen naisen kansallispuku Kvinnliga folkdräkter från Loppis.2010
Kotiseutu (1930) Tidskrift med artiklar om mode, kultur och historia i Finland.1930
Kotiseutu (1936) Tidskrift med artiklar om mode, kultur och historia i Finland.1936
Kotiseutu (1957) Tidskrift med artiklar om mode, kultur och historia i Finland.1957
Kotiseutu (1962) Tidskrift med artiklar om mode, kultur och historia i Finland.1962
Kotiseutu (1968) Tidskrift med artiklar om mode, kultur och historia i Finland.1968
Kotiseutu (1969) Tidskrift med artiklar om mode, kultur och historia i Finland1969
Kotiseutu (1974) Tidskrift med artiklar om mode, kultur och historia i Finland.1974
Ungarische Bauerntrachten (1820-1867) Ungerska bygdedräkter 1820-1867 (Boksamling som innehåller två böcker)1957
Många turer. Fem årtionden med folkdans 50-åriga folkdans historia i Vestersundsby.2013
Eesti rahvarõivad Estniska nationaldräkter.1938
Kansallispukuja Suomesta Bok om finländska folkdräkters historia, användning och skötsel.2004
Åländsk odling 1992 Museibyråns årsbok, Åländsk Odling 1992.1992
TIETOVAKKA 2 Grundläggande information om folkdans i Finland.1983
Kansallispukuja Suomesta Bok om finländska folkdräkters historia, användning och skötsel.1994
Rahwaan puku = Folk Costume Folkdräktens historia i Finland.2005
Ensimmäinen juhlapuku = Den första festdräkten Dopklänningens historia.1988
Euran puku ja muut muinaisvaatteet Historia om Eura dräkten och andra förhistoriska dräkter.2001
Marien mekot. Volgansuomalaisten kansanpukujen muutoksista Historia om volgafinnarnas folkdräkter.1999
Käspaikka Studie om den karelska käspaikka / rushnik / rituella dukar.1982
Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870-1920 Doktorsavhandling om modehistoria i landsbygdsamhället i Finland 1870-1920.1972
Kansanpuku ja kansallispuku Historia om folkdräkter och nationaldräkten i Finland.1979
Espoon kansallispuku = Esbo bygdedräkt Historia om Esbo bygdedräkten1989
Folkkulturens skepnader Dräktskickets historia.1991
Ting, rum och barn Studie om barndom 1700-1900-tal.1992
Suomalainen kansantanssi Folkdansens historia i Finland.1983
Ska vi gå på marknad - eller shoppa? Artiklarna analyserar såväl gamla som nutida marknader med fokus på deras strukturer och funktioner.2009
Att förvränga en folkdräkt Examensarbete i formgivarexamen.2010
Eesti talurahva ülerõivas 19. sajandil Estniska bondytterkläder på 1800-talet.2007
Karjalaisia kansallispukuja Folkdräkter från Karelen.1982
Kansanpuku Karjalassa Karelska folkdräkter, som räddades från Viborgs museum 1939.1994
Keskisuomalaiset kansallispuvut Folkdräkter i Mellarsta Finland.1992
Karjalainen nainen Historia om de karelska kvinnorna och deras kultur, kläder, handarbete och familjefirande.2013
Suomalainen sänky Historia om den traditionella sängen i Finland.2006
Finska folkdräkter 16 Text med bilder av finska folkdräkter och nationaldräkter1902
Finlandssvenska folkdräkter i västra och mellersta Nyland Finlandssvenska folkdräkter i västra och mellersta Nyland.1983
Sinihameet kultavyöt Folkdräkter i Finland från medeltiden.2003
Suomen kansallispukujen historia Historia om folkdräkter i Finland.1990
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXLI Tidskrift med artiklar/studier om bygdekultur och bygdehistoria i Finland.1934
Kansallispukuharrastuksen vaiheita Suomessa Historia om folkdräkter som hobbyn i Finland.1983
"Tyttö Lappvedeltä". Lappeen naisen kansallispuku Kvinnliga folkdräkts historia i Villmanstrand.1999
Joutsenon naisen kansallispuku Kvinnliga folkdräktshistoria i Joutseno.2009
Suomalais-ugrilaisen seruan Aikakauskirja Tidskrift om finn-ugrisk kultur och historia.1916
Suomen kansallispukuja 1 Tidskrift med bilder och instruktioner på folkdräkter i Finland.
Suomen kansallispukuja 2 Tidskrift med bilder och instruktioner på folkdräkter i Finland.
Suomalaisia kansallispukuja ja saamelaisia kansanpukuja Bilderbok med finländska och samiska folkdräkter.1984
Rågöborna Estlandssvenskarnas på Rågöarna i Estland.1940
Rahvarõivakandja abiline Huvudbonader till estnisk folkdräkter.2003
Kauniissa joukos Hundra årig historik över helkajuhlat i Ritvala.2005
Eesti ehted Estniska smycken till folkdräkt.1970
Eesti rahvapärane taimornament tikandis Estnisk folkväxtprydnad i broderi.1992
Polskaa ja polkaa puoli vuosisataa Folkdansens 50-åriga historia och betydelse i Finland.2014
Wetterhoffin kansallispuvut Kort historik över Wetterhofs textilier och folkdräkter.1985
Dräkten som bär det kulturella arvet Magisteravhandling om användning av folkdräkten idag i Finland.2008
Glimtar ur Ålands folkkultur 1 Glimtar ur det Åländska kyrkliga- och folklivet.1984
Kring tiden. Etnologiska och folkloristiska uppsatser Uppsatssamling av tjugotre finlandssvenska etnologer och folkloristiker. Boken är en hyllning till Bo Lönnqvists 50-årsdagen.1991
Gränsfolkets barn Historia och bevarandet utav den finlandssvenska identiteten.2001
Laboratorium för folk och kultur 4/2008 Artiklar om dräkter och användning av dem i vardagen, fester och det förflutna.2008