1387 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
C155 Tröja Rutig kvinnotröja (mekko) hos Maria Ekström, kyrkbyn, Korsnäs.
C156 Stickad vante Stickad vante hos Greta Stina Rein, kyrkbyn Korsnäs.
C159 Diverse hantverk Brutömar, flaskbärren?, 2 barnmössor o. slädtäcke hos Hilda (Nisper?) Hagberg, kyrkbyn, Korsnäs.
C201 Rya Rya LGK 1807.
C202a Man Man i profil.
C202b Man Man i profil.
C203 Människor på klippa
C204 Människor vid klippa
C205a Villa Dala Familjen Heikels sommarställe sedan 1879. Fotograferat i augusti 1929 före huset rivdes och förflyttades.
C205b Villa Dala Familjen Heikels sommarställe sedan 1879. Fotograferat i augusti 1929 före huset rivdes och förflyttades.
C206 Interiör Interiör, eventuellt från Villa Dala (se C205).
C208 Kvinnor i Närpes folkdräkt
C209 Kvinnor i Ingå folkdräkt
C210a Kvinnor i Västanfjärddräkt
C210b Kvinnor i Västanfjärddräkt
C211 Kvinna i Pargasdräkt
C212 Kvinnor i Korsholmdräkt Kvinnor i Korsholmdräkt. Eventuellt t.h. Sundom, i mitten folkdräkt från Norra Korsholms folkdanslag 1930-talet, t.h. mörka Korsholm.
C213a Kvinnor i Jomaladräkt
C214a Kvinnor i Getadräkt
C214b Kvinnor i Getadräkt
C215 Kvinna i Saltvikdräkt
D-samling, tygprover   Samlingen består av tygprover till finlandssvenska folkdräkter. Tygproverna är sammanställda kring 1930-talet.
D1 Tyg till liv, kjolar och förkläden Tre styckna tygbitar till liv, kjolar och förkläden.
D2 Tyg till kjolar och mansvästar Tre styckna tygbitar till kjolar och manvästar.
D3 Tyg till ljusare blåa rockar och byxor
D4 Tyg till mörkblå rockar och byxor
D5 Tyg till svarta rockar och byxor
D6.1 Bergö kvinnodräkt
D6.2 Bergö
D7 Björköby
D8.1 Borgå kvinnodräkt
D8.2 Borgå folkdräkt
D8.3 Borgå kjoltyg
D8.4 Borgå förklädestyg
D8.5 Borgå mansdräkt
D8.6 Borgå västtyg
D9.1 Bromarv mansvästtyg
D9.2 Bromarv mansvästtyg
D9.3 Bromarv kvinnodräkt
D10 Brändö
D11.1 Degerby kvinnodräkt
D11.2 Degerby kvinnodräkt
D012.1 Dragsfjärd kvinnodräkt
D12.2 Dragsfjärd kjoltyg
D12.3 Dragsfjärd kjoltyg
D12.4 Dragsfjärd mansdräkt
D13 Eckerö
D14 Ekenäs
D15.1 Esbo
D15.2 Esbo
D15.3 Esbo mansvästtyg
D15.4 Esbo
D16.1 Esse
D16.2 Esse
D17.1 Finby
D17.2 Finby
D17.3 Finby
D18.1 Finström kvinnodräkt
D18.2 Finström
D18.3 Finström
D18.4 Finström
D18.5 Finström
D18.6 Finström
D19.1 Föglö
D20.1 Geta
D20.2 Geta
D21.1 Hammarland
D21.2 Hammarland kjoltyg
D22.1 Helsinge
D22.2 Helsinge
D23.1 Hitis
D23.2 Hitis
D23.3 Hitis mansvästtyg
D23.4 Hitis mansvästtyg
D23.5 Hitis liv- och kjoltyg
D24 Houtskär
D25.1 Ingå
D25.2 Ingå
D25.3 Ingå livtyg
D26.1 Iniö
D26.2 Iniö kjoltyg
D26.3 Iniö kjol- och livtyg
D27.1 Jeppo
D27.2 Jeppo
D28 Kyrkslätt
D29.1 Jomala
D29.2 Jomala & Geta
D29.3 Jomala kvinnodräkt
D30.1 Karis-Svartå
D30.2 Karis-Svartå mansvästtyg
D31 Karleby
D32 Kimito
D33.1 Korsholm
D33.3 Korsholm kvinnodräkt
D33.3 Korsholm
D34 Korpo
D35.1 Korsnäs
D335.2 Korsnäs förklädestyg
D35.3 Korsnäs
D35.4 Korsnäs mansvästtyg