762 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
D30.2 Karis-Svartå mansvästtyg
D31 Karleby
D32 Kimito
D33.1 Korsholm
D33.3 Korsholm kvinnodräkt
D33.3 Korsholm
D34 Korpo
D35.1 Korsnäs
D335.2 Korsnäs förklädestyg
D35.3 Korsnäs
D35.4 Korsnäs mansvästtyg
D36.1 Kronoby
D36.2 Kronoby mansvästtyg
D36.3 Kronoby mansvästtyg
D37 Kumlinge
D38.1 Kvevlax kvinnodräkt
D38.2 Kvevlax
D39.1 Kökar kvinnodräkt
D39.2 Kökar
D39.3 Kökar kvinnodräkt
D40.1 Lappfjärd-Tjöck
D40.2 Lappfjärd-Tjöck
D40.3 Lappfjärd-Tjöck kvinnodräkt
D40.4 Lappfjäd-Tjöck kjolstyg
D40.5 Lappfjärd-Tjöck kjoltyg
D40.6 Lappfjärd-Tjöck kvinnodräkt
D40.7 Lappfjärd-Tjöck
D41.1 Lapppträsk
D41.2 Lappträsk garn
D41.3 Lappträsks byars randningar
D41.4 Lappträsks byar
D42.1 Larsmo
D42.2 Larsmo
D43 Lemaland
D45.1 Lojo
D44.1 Liljendal, blå kvinnodräkt
D44.2 Liljendal
D45.2 Lojo mansvästtyg
D45.3 Lojo
D45.4 Lojo kjoltyg
D46 Lumparland
D47.1 Malax
D47.2 Malax kvinnodräkt
D47.3 Malax
D47.4 Malax förklädestyg
D47.5 Malax kvinnodräkt
D48.1 Maxmo
D48.2 Maxmo
D49 Munsala kvinnodräkt
D50 Mörskom
D51.1 Nagu
D51.2 Nagu kjoltyg
D52.1 Nedervetil
D52.2 Nedervetil
D53.1 Nykarleby & Socklot
D53.2 Nykarleby
D53.3 Nykarleby kvinnodräkt
D54.1 Närpes-Övermark mansdräkt
D54.2 Närpes-Övermark
D54.3 Närpes-Övermark mansvästtyg
D54.4 Närpes-Övermark kjoltyg
D54.5 Närpes-Övermark
D55.1 Oravais kjoltyg
D56.1 Pargas
D56.3 Pargas garn
D56.4 Pargas
D57 Pedersöre
D58.1 Petalax kvinnodräkt
D58.2 Petalax
D58.3 Petalax
D59.1 Pojo
D59.2 Pojo
D60.1 Purmo
D60.2 Purmo
D61 Pyttis
D62.1 Pörtom kvinnodräkt
D62.2 Pörtom
D63.1 Replot kvinnodräkt
D63.2 Replot
D64.1 Saltvik
D64.2 Saltvik
D65.1 Sibbo
D65.2 Sibbo
D65.3 Sibbo kjoltyg
D64.1 Saltvik
D66.1 Sideby
D66.2 Sideby kvinnodräkt
D66.3 Sideby kjoltyg
67.1 Sjundeå
D67.2 Sjundeå
D69.1 Socklot kjoltyg
D70 Solv
D71 Sund
D72.1 Tenala
D72.2 Tenala liv- och kjoltyg
D72.3 Tenala liv- och kjoltyg
D73.1 Terjärv
D73.2 Terjärv
D74 Förslag till förklädestyg
D75 Sottunga